Implementering

Indhold

Tunstall Health kan hjælpe jer i gang med telemedicin. Vi har ti års erfaring udelukkende med dette felt – og vi ved, hvor der skal sættes ind for at sikre god implementering af teknologi.

Vi går ind i ethvert samarbejde med en værktøjskasse, der kan hjælpe teknolgien med at lande hos medarbejdere og borgere. Vi kalder vores model for en "BOT-model", fordi den sætter vores kunder i stand til at overtage driften af løsningen.

BUILD

I Build-fasen arbejder vi tæt sammen for at definere et fælles grundlag for implementering. I denne fase går vi igennem en række forløb sammen:

 • Definerer jeres forventninger til proces, produkt og service.
 • Definerer jeres organsatoriske investering (tid, penge, viden).
 • Definerer jeres mål med at implementere teknologien (business case: hvad ønsker vi at opnå?).
 • Definerer medarbejdergrupper og teams omkring tjenesten (organisation, uddannelse, arbejdsgange).
 • Definerer borger- eller patientgrupper (hvem egner sig til denne type teknologi?).
 • Vurderer stakeholder-landskabet og kommunikationsbehovet (hvad, hvornår, til hvem og hvorfor?).
 • Identificerer risici og laver plan for hvad vi gør, hvis vi støder på problemer.
 • Vurderer lokation og fysisk setup for den nye arbejdsgang / teknologi.
 • Laver en fælles, samlet plan.
 • Justerer løsningen, så den passer til de specifikke behov, Jeres organisation har.

OPERATE & TRANSFER

I denne fase er vi klar til at teste produktet og den service, der hører med. Her vil vi komme igennem en række forløb, der ser således ud:

 • Pilotdrift, så vi kan teste at teknologi og arbejdsgange er på plads.
 • Evt. Justering af produkt og proces.
 • Skalering af driftsetup til fuld udrulning til alle borgere og medarbejdere.
 • Evaluering af forløbet.
 • Løbende samarbejdstjek: er alt som det skal være – har I brug for justeringer, støtte, ændrede funktionaliteter (ugentlige eller månedlige statusmøder).
 • Løbende kvalitetstjek (gennemgang af supportsager, brugertilfredshed – både medarbejdere og borgere).
 • Vi har erfaringer med kunder, der ønsker at varetage al service, support og arbejdsgange selv – men også med kunder, der ønsker at vi varetager dele af opgaven (eksempelvis support, op- og nedtagning af udstyr, lagerføring, indkøb af hardware, undervisning af borgere mv.).

"Transfer-fasen" kan variere, da den vil afhænge af hvor meget, I selv ønsker at varetage af driftssetup’et i egen organisation.