Monitorering

Indhold


Tunstall har en række løsninger, der kan bruges til at monitorere borgere i eget hjem – på en række vitale parametre.

Produktet er en app, der kan downloades til Android eller iOS tablets (iPads). Med app’en kan borgeren foretage en række målinger derhjemme og automatisk indsende disse til behandleren.

Der kan tilsluttes en række måle-enheder til tablet’en. Følgende enheder er understøttet og flere kommer til (alle er CE-mærkede eller Continua-certificerede):

  • Iltmætning og puls
  • Vægt
  • Blodtryk
  • Temperatur
  • Spirometer
  • Blodsukker
  • EKG

Løsningen kan bruges til borgere med fx KOL, leversvigt, hjertesvigt eller diabetes. Klinisk personale kan overvåge tilstanden på borgere, der er hjemsendt fra sygehuset, men har brug for jævnlige tjek af vitale parametre.

Der kan tilknyttes en video-samtaleløsning til monitoreringen. Det bevirker, at det kliniske personale kan se og tale med borgeren, mens der foretages måling.

Den kliniske medarbejder har overblik over alle sine patienter og kan via softwareløsningen på arbejdspc’en administrere forløb, borgere og handlinger.

Nye priser for telemedicin i Danmark
Vi lancerer nye priser for vores telemedicinske løsning.

Se priser og kontaktoplysninger i denne PDF